DIN PSYKOTERAPEUT

Välkommen till Din Psykoterapeut!


- Psykoterapimottagningen för par och enskilda.


Jag erbjuder evidensbaserad emotionell fokuserad parterapi (EFT) och psykoterapi centralt i Stockholm

på Östermalm. Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka

tid för ett första möte.


  • Relationer
  • Livslust
  • Kontroll
  • Rädsla
  • Ensamhet
  • Otillräcklighet
  • Stress
  • Nedstämdhet
  • Duglighet

Vanliga funderingar i psykoterapi/parterapi kan röra:

Gabriella Schwihlik, Certifierad EFT-terapeut, Fil. Mag., Leg. Psykoterapeut,

Handledare i psykoterapi


Psykoterapi


Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av det inre livet och hur det påverkar tankar, känslor och relationer till andra.


Genom ökad medvetenhet om livsmönster och strategier blir det möjligt att göra en förändring.Läs mer här

Parsamtal


Parsamtal kan vara ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand.


I samtalet uppmärksammas samspelet i relationen och ni som par får möjlighet till ökad medvetenhet om hur ni agerar med varandra.


Läs mer här

Stödsamtal


Stödsamtal syftar till att vara ett stöd i den situation du befinner dig i och där du behöver få hjälp med att sortera och/eller bearbeta dina känslor och tankar.


Kriser som uppstår i livet, kan vara förorsakat eller utlöst av omskakande upplevelser, såsom övergrepp, olyckor, arbetslöshet eller skilsmässa.


Läs mer här

Gabriella Schwihlik Fil.Mag. Psykologi /Leg.Psykoterapeut | Telefon: 072 396 10 00 | Besöksadress: Kommendörsgatan 16, 114 48 Stockholm

© 2015 Din Psykoterapeut