Parterapi

Parterapi

Parterapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är den metod som ligger i grunden för parsamtalen. Utgångspunkten är att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.


Båda kan längta efter närhet och förståelse men:


● det är för mycket distans mellan er

● den ena eller båda känner sig kritiserade

● eller, inte förstådda eller bekräftade


Jag hjälper er att se och förstå samspelsmönstret där ni båda kan känna er låsta. Det är mönstret som är problemet, inte partnern. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.


Parterapi kan bland annat hjälpa er att:


  ● Fördjupa dialogen i förhållandet

  ● Skapa trygghet och tillit

  ● Hantera frustrationer

  ● Bryta gamla och destruktiva mönster

  ● Hitta nya sätt att lösa problem på

  ♥ Återskapa passionen


Kontakta mig

Vill du veta mer eller boka en tid? Fyll gärna i formuläret och skicka din fråga eller bokning.

 
 
 

Gabriella Schwihlik Fil.Mag. Psykologi /Leg.Psykoterapeut | Telefon: 072 396 10 00 | Besöksadress: Kommendörsgatan 16, 114 48 Stockholm

© 2015 Din Psykoterapeut